Van wie is het portfolio nu eigenlijk?

This is all about managing people, not supporting learning.

Graham Attwell steekt zijn mening over een initiatief van de Engelse overheid niet onder stoelen of banken. Zijn pleidooi is blijkbaar niet op begrip gestuit. De Engelse overheid wil alle opleidingsgerelateerde gegevens van iedere inwoner van Groot-Brittanië vanaf 14 jaar gaan bijhouden en vastleggen in een database.

In een tweede bericht (Putting learners in control of their data) geeft Attwell aan hoe het volgens hem wel zou moeten en welke technologie daarbij ingezet kan worden. Hij verwijst in dit bericht naar een EU-initiatief (het Kite project) dat heeft geleid tot de ontwikkeling van een plugin voor WordPress, Elgg en Dotclear. Een plugin die de gebruiker in de gelegenheid stelt zelf een CV bij te houden dat is afgeleid van het Europass CV.

I think this is a great project. Why?

  • It puts learners in control of their own data
  • It is useful – data only needs to be added once and users can decide what data is displayed in any particular instance
  • It is based on a ‘bottom up’ approach to standards (using what works)
  • It is not difficult to see how the work could be further extended
  • and – of course – it is open source.

Leave a Reply