Discussie over kwaliteit OpenLearn-content

De reactie van Tony Hirst (OUseful Info) in de recente discussie over de kwaliteit van het cursusmateriaal bij Openlearn, is in eerste instantie gematigd

Het op zelfstudie en afstandsleren gerichte materiaal is volgens hem inderdaad op te vatten als een “… ‘tutorial in print’ in which the text is structured in an almost conversational way between the author and the reader”.

De techsavvy Hirst moet toegeven dat:

OpenLearn hasn’t managed to get that community – or local support – vibe going, although tools like the MSG messenger (try logging in with an OpenID;-) and Flashmeeting videoconferencing tool are both attempting to support synchronous one-to-one and small group conversations that might contribute to a peer-based support model that takes the place of the OU’s formal SOL – Supported Open Learning – mechanism in our ‘commercial’ courses.

Hij is ook niet echt een aanhanger van de Openlearn Moodle-oplossing. Het ijveren voor het aanbieden van RSS-feeds betreurt hij zelfs enigszins bij nader inzien. Het toegankelijk maken van het cursusmateriaal via een wiki beschouwt hij inmiddels als een betere benadering en ziet hij ook als een volgende uitdaging.

Hoewel er al weer enige tijd wordt beleden dat het ‘content is king’-tijdperk voorbij is, zie je veel instituten nu pas echt veel tijd en energie steken in het digitaliseren van content, Volgens mij vooral een gevolg van open content-initiatieven als OCW en OER.

Maar ondanks alle mitsen en maren staat voor Hirst een ding voorop en in dat opzicht deel ik zijn mening voor de volle honderd procent:

Anyway – is OpenLearn making right content available?, and is it just another document dump?

Who cares? The take home points for me about OpenLearn is that it makes available authentic distance educational material, some of it designed for online delivery, in an open format and under an open license.

De vergelijkbare aanpak bij de Open Universiteit lijkt voorlopig in Nederland nog niet op kritiek te stuiten. De OU is zelf zeer tevreden over de uitrol van opener.ou.nl.

Leave a Reply