E-learning initiatieven en OCW: open source

In zijn bespreking bij surfspace van het rapport “E-learning initiatives that did not reach targeted goals”, dat in oktober verscheen als onderdeel van het Europese Megatrends-project, gaat schrijver Wim Westera van de open universiteit   geheel terecht in op de schaduwzijde van de geanalyseerde initiatieven. Zijn uitvoerige aandacht voor de ‘bad practices’, biedt echter geen ruimte voor de ‘lessons learned’ die ook in het rapport doorklinken.  Maar van Westera, vanwege zijn werk bij de OU, zou ik ook meer aandacht hebben verwacht m.b.t de lessons learned.

Wat namelijk in de bespreking niet naar voren komt, is dat in het voorbeeld van het debacle van de e-University in Engeland de keuze voor  het ontwikkelen van een eigen softwaresysteem mede aan de wieg stond van het falen. De beslissers hadden geen oog voor goedkope oplossingen in de vorm van bijvoorbeeld Open Source. De Engelse Open University heeft daar in ieder geval wël van geleerd. Het initiatief om cursussen gratis online aan te bieden, in navolging van het OCW-initiatief van MIT, heeft ertoe geleid dat er gekozen werd voor de open source ELO Moodle als platform. 

Het openlearn-initiatief bleek alras een succes en kreeg ook navolging bij de Nederlandse Open Universiteit. De open universiteit heeft daarbij eveneens gekozen voor een open source oplossing in de vorm van Plone.

De keuze voor deze oplossingen is niet vreemd getuige de kwaliteit en funtionele mogelijkheden van veel oen source software. Het feit dat er sprake is van open source, maakt het tevens mogelijk om de software aan te passen aan de  eigen doeleinden. Zo heeft de Engelse Open University nog niet zo lang geleden besloten een eigen portfoliomodule (MyStuff) te gaan ontwikkelen voor Moodle.

In een bespreking van hetzelfde rapport door Ingrid Schoenwald bij de site elearning-reviews (met een RSS-feed die ik al lange tijd gebruik) worden de aanbevelingen van de auteurs wel meegenomen:

Hard-nosed market research is essential for the success of any e-learning initiative

e-learning initiatives should plan carefully for and control carefully their revenue and expenses. Seeding funding dries up quickly

Choice of courses and its accreditation is crucial

It is important that those planning e-learning initiatives should define precisely the relationships of their initiative to existing providers and define precisely the institutional model they will adopt

E-learning initiatives should plan carefully to manage both their educational and business activities

Ook de laatste loot aan de OCW-stam, de universiteit van de VN, maakt gebruik van Plone (en vanzelfsprekend met  RSS-feed ). 

Leave a Reply