Studentbetrokkenheid bij afstandsleren

Onderzoek naar de betrokkenheid van studenten bij afstandsleren, vergeleken met traditioneel f2f-onderwijs, laat een aantal interessante resultaten zien.

For distance learners, postsecondary education is but one of many priorities in their lives. Distance learners tend to be older; most work and care for dependents and enroll in online courses because such classes fit more easily into busy, demanding schedules. The top three reasons cited for pursuing learning at a distance—convenience, self-pacing, and self-directed learning—suggest that many of these students were looking to advance their education in the context of their current lifestyles. It is possible that without a distance learning option, many of these students would not be enrolled in postsecondary education at all.

The engagement of distance education learners compares favorably with that of campus-based learners. Distance learners are generally as engaged and often more engaged than their campus-based counterparts, with the exception of engagement in active and collaborative learning activities. In addition, the self-reported gains of distance learners tend to be greater than those reported by their campus-based counterparts.

Older distance learners differ from younger online students in noteworthy ways. Older students report greater gains and are more likely to engage in higher order mental activities such as analysis and synthesis as part of their studies. However, they are less involved in activities that depend on interacting with others, such as working with other students on problems or assignments.

De onderzoekers (Chen, P., R. Gonyea, and G. Kuh. 2008. Learning at a distance: Engaged or not?. Innovate 4 (3).) concluderen dat de verschillen uiteindelijk klein zijn. Vooral oudere studenten bij afstandsleren leggen soms zelfs een grotere betrokkenheid aan de dag. Maar onduidelijk blijft in hoeverre het afstandsleren vervolgens ook voldoende mogelijkheden biedt tot interactie tussen en samenwerking met (mede)studenten. Zij stellen derhalve voor dat instructeurs bij het ontwikkelen van opdrachten meer gebruik maken van activiteiten die samenwerking bevorderen, zoals (groeps)discussie, gezamenlijke probleemoplossing, debat, case studies en andere vormen van leren, zoals ‘group blogging’. HIerbij beroepen ze zich op een onderzoek van Bonk, C. J., and K. Zhang uit 2006.

Het gaat volgens Chen e.a. in het bijzonder om:

learning assignments that provide opportunities for students to develop the interpersonal skills and practical competencies required by the 21st-century workplace.

Volgens de onderzoekers blijft namelijk onduidelijk of deze categorie studenten de vereiste interpersoonlijke vaardigheden eventueel via een andere weg, bijvoorbeeld via het werk, verwerft. Afrondend stellen de auteurs dat het onderzoek ook de nodige vragen oproept die zich lenen voor vervolgonderzoek. Onderzoek dat vooral een bijdrage moet leveren aan de ontwikkeling van afstandsleren dat zorgt voor: 

high-quality educational opportunities for students who otherwise might be excluded from postsecondary education.

Leave a Reply