Archive for januari, 2011

Sociale media middel voor participatief leren

donderdag, januari 27th, 2011

Als bijlage bij dit bericht het artikel “Sociale media middel voor participatief leren” dat ik heb geschreven voor het decembernummer 2010 van Onderwijs en Gezondheidszorg.

Een nieuwe vorm van sociale ongelijkheid dient zich aan, door Henry Jenkins ook wel aangeduid als ‘participation gap’. Niet alleen de maatschappij maar ook de kenniseconomie verandert in een duizelingwekkend tempo. Het (beroeps)onderwijs heeft een belangrijke taak als het gaat om het voorbereiden van onze jeugd op deze wereld. Met dit artikel probeer ik vooral docenten te informeren over de wijze waarop ze sociale media kunnen inzetten bij hun onderwijspraktijk.

In dit artikel pleit ik onder andere voor meer aandacht van het (beroeps)onderwijs voor kinderen en jongeren die dreigen buiten de boot te vallen omdat ze weinig of geen gebruikmaken van de media die onze sociale orde volledig lijken te transformeren.

Sociale media middel voor participatief leren (P Moekotte)

The e-Skills Manifesto – A Call to Arms

zondag, januari 2nd, 2011

De ‘European e-Skills Association’ (EeSA) stelt de onderstaande acties voor met betrekking tot de bevordering van ICT-vaardigheden. Vaardigheden die volgens het rapport net zo belangrijk zijn als de taal en cijfervaardigheid van Europese werknemers.

Verbeter de samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven. ”The missing link is where academic and training bodies work in isolation to develop ICT curricula and promote e-competences that are out of synch with the business application.”

Begin vroegtijdig 
“The acquisition of e-competences at the outset of a student’s academic career has the power to transform the individual.”

Bevorder de aantrekkelijkheid
”Integral to and building on from the action to transform education is the attractiveness of ICT as a career path.”

Bevorder certificering
”Raising the profile of ICT professionalism adds a new stimulus and dynamism to acquiring advanced ICT competences.”

Verbind vraag en aanbod
“Governments, industry and academia alike should work closely to ensure that Europe has the advanced ICT skills needed in emerging areas such as Cloud computing, Green IT, Cyber-security, Interoperability and eHealth.”

In 2013 zullen we zien hoe het is gesteld met de ICT-vaardigheden van de Europese werknemers en eigenlijk met de vaardigheden van iedere Europese burger. Dan komen namelijk de resultaten beschikbaar van het Europese PIAAC-onderzoek.

´╗┐