Archive for april, 2009

ATutor Social: elo’s en sociale media

donderdag, april 23rd, 2009

Steeds meer ontwikkelaars van elektronische leeromgevingen kijken met belangstelling naar het gebruik, de mogelijkheden en de toenemende populariteit van sociale media. Die ontwikkeling is aanleiding om het eigen product uit te breiden of ingrijpend om te bouwen.

Een voorbeeld dat mij aanspreekt is de oplossing die is gekozen door de ontwikkelaars van het Canadese ATutor. In plaats van een imitatie van veel sociale media in de eigen omgeving (uitbreiden van functionaliteit) hebben zij gekozen voor een koppeling met alle mogelijke sociale media op het net. Daarvoor hebben ze, misschien wel als eersten, gebruik gemaakt van Google’s OpenSocial Container. Een slimme zet, want liever dan ‘sociaal opgesloten’ te raken in een leeromgeving of wéér een nieuw netwerk te moeten starten en onderhouden, kunnen studenten hun eigen omgeving mee naar binnen nemen.

Door dit stukje techniek van Google is het mogelijk van alles  op het gebied van web 2.0 en sociale media, uiteenlopend van eenvoudige gadgets en widgets tot volledige netwerken als facebook, in te bedden in de leeromgeving. De ‘sky is the limit’ als het gaat om de uitbreidingsmogelijkheden die hierdoor ontstaan. Denk eens aan de mogelijkheden op het gebied van formatieve studentenportfolio’s die studenten nu daadwerkelijk helemaal zelf kunnen beheren in hun eigen netwerk en die eenvoudig in de leeromgeving ingebed kunnen worden. De versmelting van leer-, werk-, en persoonlijke omgeving is noch maar een ‘heartbeat away’.

ATutor Social is an implementation of the Google OpenSocial Container Specification. In addition to introducing basic social networking capabilities, such as keeping contacts, group participation, and social graphing, ATutor Social can leverage thousands of existing social applications that can be added each person’s social networking environment with the click of a button. All of a sudden there are thousands of new modules for ATutor.

Onder de naam ATutor Social is deze uitbreiding toe te voegen aan versie 1.6.2 en hoger. De Nederlandse language pack voor deze versie is al voor 83% gereed, dus ook dat is goed nieuws voor geïnteresseerden. Hier is de demo van ATuror Social om deze Elo eens uit te proberen.

MIT makes research available on the web

vrijdag, april 3rd, 2009

Dit is goed nieuws. In de wereld van de wetenschap wordt open access al weer een tijdje geregeld bediscussieerd en openlijk beleden. Maar nog steeds is veel materiaal verborgen achter de muren van betaalde sites en betaalde downloads.

Het unanieme besluit van MIT om alle wetenschappelijk onderzoek zonder uitzondering via internet te delen met de ‘gemeenschap’ zal voor een boost gaan zorgen. Jaren terug was de beslissing van MIT om colleges online te plaatsen (Open CourseWare) wederom aanleiding voor veel instituten om dit voorbeeld na verloop van tijd te volgen. Inmiddels is het stimuleren en ontwikkelen van Open Educational Resources een wereldwijd zichtbaar fenomeen.

Het is dus opnieuw MIT dat waarschijnlijk voor een doorbraak zal zorgen. Bravo!

´╗┐