Archive for februari, 2009

Plasterk tegen meer EU-bemoeienis met onderwijs

maandag, februari 23rd, 2009

Plasterk voelt er niets voor om binnen de EU nieuwe onderwijsdoelstellingen af te spreken waaraan de lidstaten zich moeten houden. ,,Als we er steeds maar weer een schepje bovenop doen, wordt straks het hele onderwijsbeleid vanuit Brussel bepaald”, zei hij maandag na overleg met zijn EU-colleg’s in Brussel. (Europa NU)

Op de website "de democratische school" werd in het verleden al eens geschreven over de invloed van Brussel op het onderwijsbeleid van de lidstaten. De grote mate van ‘economisering’ van het beroepsonderwijs is in zekere zin mede het gevolg van de Europese onderwijspolitiek.

moz-screenshot-3

Je vraagt je bij dit bericht wel direct af waarom er in Brussel over

nieuwe doelstellingen wordt gesproken als je bedenkt dat de oude medio 2010 in de verste verte niet gehaald zullen gaan worden.

 

Meer aandacht voor Google Apps

zaterdag, februari 21st, 2009

‘Google Enterprise vaart wel bij crisis’

Tachtig procent van het it-budget van bedrijven zou nog steeds gaan naar het beheren van it-infrastructuur. “Dat kost bedrijven gemiddeld 400 euro per gebruiker per jaar.” Door meer programma’s in de cloud te draaien zouden die uitgaves aanzienlijk kunnen afnemen. Het gebruik van Google Apps kost 40 euro per gebruiker per jaar.

SaaS of open source dan wel een combinatie van beide. De financiële crises zou nog wel eens een aardige impact kunnen hebben op het denken over IT-functionaliteit, -beheer, TCO en wat dies meer zij. En als het bedrijfsleven langzaam wakker wordt, zou het onderwijs wel eens kunnen volgen.

Uniek masteronderwijs over open leermiddelen

donderdag, februari 19th, 2009

Wereldwijd is er nog weinig ervaring op het terrein van open educational resources (OER), hoewel het begrip en gebruik hiervan een hoge vlucht nemenimage

Dé reden om, gesteund door een flnke subsidie het Leven Lang Leren  Programma (LLP) van de Europese Commissie, iets te doen aan de bekendheid van en expertiseontwikkeling over OER. Samen met twee andere onderwijsinstellingen, gaat de OUNL deze masteropleiding ontwikkelen. Een opleiding die ook gebruikt maakt van ‘open leermiddelen’.

De uitvoering van de opleiding komt in handen van de Free Technology Academy (FTA), en virtuele universiteit met een online campusomgeving waarin cursussen op master-niveau worden aangeboden. De FTA is eerder deze maand opgericht en een initiatief van het Nederlandse Free Knowledge Institute.

Een mooi voorbeeld van OER, en zo zijn er steeds meer op het net te vinden, is Medpedia, een online medische encyclopedie met voornamelijk user generated content.

´╗┐