Archive for september, 2008

Open is ..

donderdag, september 4th, 2008

onder andere

van deze tijd.

Meer weten? Download de publicaties van de Onderwijsraad

Onderwijs en open leermiddelen en Leermiddelen van de 21ste eeuw

De raad is van mening dat nu het juiste moment is aangebroken om het gebruik en ontwikkelen van open leermiddelen – op nationale schaal – een impuls te geven. De bereidheid van docenten en leraren om gebruik te maken van de innovatieve mogelijkheden van ict neemt toe.

openheid op meerdere niveaus; de organisatie, het leerproces, de werkwijze, de inhoud, instrumenten, infrastructuur en randvoorwaarden voor leren in een open onderwijssituatie.

Nieuwsgierig? Bezoek de Open Education Track van de Holland Open Conferentie op 18 en 19 september

een kernelement in innovatieprocessen.

De moeite en het geld waard?

Kortom, we zien dat openheid als principe of werkwijze steeds meer haar weg naar domeinen als de kunsten, mediaproductie en -distributie, wetenschap en educatie weet te vinden.

Kijk eens bij de Digitale Pioniers of er een projectmogelijkheid is. Vanaf maandag 8 september is ronde 16 van de regeling beschikbaar.

´╗┐