Archive for juni, 2008

Wisdom of the (Multi) Ages: Students Learn by Teaching

maandag, juni 30th, 2008

Teachers can integrate powerful lessons from the multiage classroom into their single-grade classroom.

Peer support, peer assessment en peer mentoring. Het zijn begrippen die je steeds vaker tegenkomt. Ja, de begrippen wel maar de praktijken kom je (nog) niet frequent tegen.

Volgens dit artikel bij Edutopia hebben niet alleen de jongere kinderen in zogenaamde multi-age klassen profijt van deze aanpak. Ook de oudere peers leren en groeien door hun rol van tutor.

“Explaining something to a younger sibling solidifies your knowledge and allows you to grow more extensively,” he (Robert Zajonc, a psychologist at Stanford University, PM) added. “The younger one is asking questions and challenging meanings and explanations, and that will contribute to the intellectual maturity of the older one.”

Zajonc beweert dat vormen van peer tutoring een positieve invloed hebben op de intelligentie van de tutor: … tutoring — a natural role for older siblings — benefits the teacher more than it does the student.”

Een aanpak die leidt tot diepere verwerking (deep level learning): je bent nu eenmaal langer/intensiever met een onderwerp bezig (‘time on task’) en moet iets, in eigen woorden, aan een ander uitleggen. Een leerstrategie die zeker effectief kan zijn. Een vergelijkbare aanpak ben ik al eens tegengekomen in een stagesetting waarbij ouderejaars de jongerejaars ‘begeleiden’ en ‘ínwerken’ of in projecten waarbij studenten van het HBO bepaalde projecten van MBO-studenten begeleiden.

Het feit dat het niet makkelijk te organiseren is (kwestie van onderwijslogistiek), zal de reden zijn dat ‘peer mentoring’ moeilijk van de grond komt. Wellicht zijn er ook andere redenen die meer op het vlak liggen van de professionaliteit die ontbreekt bij een student. Dat was ook deels de meest geuite kritiek op het voorstel van de Nationale Denktank om met persoonlijke leraarassistenten (PAL) het lerarentekort op te lossen. Jammer, want het idee lost op korte termijn een logistiek probleem op en zorgt wellicht op de lange termijn voor meer instroom in de beroepsgroep via een lerarenopleiding.  Een langdurig onderzoek in Amerika, geleid door Carol Twigg, liet bijvoorbeeld zien dat de inzet van zogenaamde Undergraduate Learning Assistents (ULA’s) succesvol kan zijn : … ULAs turned out to be better than GTAs (onderwijsassistenten) at assisting their peers because of their understanding of the course content, their superior communication skills, and their awareness of the many misconceptions that undergraduate students often hold.”

Het artikel bij Edutopia bevat verder richtlijnen voor het inrichten van een Student-Mentoring Environment. Deze richtlijnen zijn in het bijzonder bedoeld voor het K12 onderwijs maar m.i. ook  bruikbaar in het MBO. Zoals de onderstaande:

 • Teach students that helping others learn does not mean just giving them the answer. Facilitate good tutoring by modeling effective methods and allowing students to practice them.
 • All students, not just those the teacher views as capable or who have high test scores, should have the opportunity to be a peer mentor.
 • Small-group peer mentoring can take on the form of a jigsaw puzzle, in which the teacher gives an assignment with multiple parts, and each student in the group learns a part and then teaches it to the other students.
 • Peer mentoring should be frequent enough to develop routines but not so often that students lose enthusiasm for it. Once a week is a good start.
 • Use peer mentoring as a chance to support the development of leadership skills among all students. A student who struggles with reading and writing but excels in art could probably benefit from a self-confidence boost. On an art project, pair this student up with a peer who excels in the core subjects.

Nieuwe omroepplayer biedt interessante mogelijkheden

woensdag, juni 25th, 2008

De nieuwe mediaplayer van de Nederlandse Publieke Omroep biedt een aantal zeer interessante mogelijkheden. Zo kun je fragmenten of hele uitzendingen embedden en er in je ‘eigen versie’ een apart openingscommentaar voor zetten of bijvoorbeeld op de tijdlijn commentaar aan toevoegen.

 

De player is op dit moment in de bètafase en wordt qua functionaliteit ook nog uitgebreid. Dat kon nog wel eens leuk worden en ook voor het onderwijs interessant zijn!   (zie ook Webwereld)

‘Ik wil iets leren’ ondersteunt video’s

woensdag, juni 25th, 2008

Wilt u een leerzame video van uw organisatie met ons delen? Onze redactie plaatst het door u ingestuurde filmpje op onze website met een korte tekst en link naar uw organisatie. Zo raken bezoekers geprikkeld om ook uw website te bezoeken. Een kosteloze manier om uw cursussen, opleidingen en andere leermogelijkheden te promoten!

Met deze vriendelijke woorden worden onder andere scholen geprikkeld videomateriaal aan te leveren voor de site: www.ikwilietsleren.nl. Dit initiatief van de VOB bestaat al sinds 2005 maar is nu verrijkt met interessante functionaliteit

 Ik ben benieuwd of ROC’s gebruik gaan maken van deze ‘dienst’.

Het nut van sociale netwerken voor het onderwijs

maandag, juni 23rd, 2008

First-of-its-kind study at the U of M uncovers the educational benefits of social networking sites

Volgens een onderzoek van de Universiteit van Minnesota hebben sociale netwerken als Facebook en MySpace een positieve invloed op het leren van studenten. Het onderzoek is gedurende een periode van 6 maanden uitgevoerd onder studenten tussen de 16 en 18 jaar van een twaalftal high schools in het Midwesten van Amerika.

Zie onderstaande filmpje voor een indruk van het onderzoek en een interview met Christine Greenhow. 

De zogenaamde ‘educational benefits’ waarover het onderzoek rapporteert hebben niet alleen betrekking op het leren omgaan met moderne technologie: ”…practicing the kinds of 21st century skills we want them to develop to be successful today.” Dat zal niet verbazen: een student die veel presenteert is wellicht na verloop van tijd een kei in het gebruik van powerpoint. Het gaat echter bij de ’21st century skills’  om meer dan de omgang met moderne technologie.

Studenten ontwikkelen volgens het onderzoek ook een positieve houding ten aanzien van het ontwikkelen en hergebruiken van content en zaken als online design en layout. Ook dit is niet verwonderlijk en misschien interessant als je de focus vooral legt bij studenten Beeld en media of andere kunstzinnige vakgebieden.

Het wordt pas interessant als Cristine Greenhow, onderzoekster van de universiteit, opmerkt dat studenten ook in actieve zin eigen creatieve producten (zoals poëzie en film) met elkaar delen en laten zien dat ze op een veilige en verantwoorde manier met informatie en technologie kunnen omgaan.

Een en ander bij elkaar optellend, lijkt het onderzoek er op te wijzen dat de ontwikkeling van digitale geletterdheid (ik spreek, net als Wilfred, liever van digitale geletterdheid) bevorderd wordt door de inzet van sociale netwerken.

Greenhow suggests that educators can help students realize even more benefits from their social network site use by working to deepen students’ still emerging ideas about what it means to be a good digital citizen and leader online.

Volgens Greenhow is het nu zaak dit bij docenten zodanig onder de aandacht te brengen dat ze de ‘academic and professional networking opportunities that the Web sites provide’ wederom bij studenten onder de aandacht brengen. Daarnaast kunnen docenten studenten ook verder helpen ‘foster and extend those skills‘.

Het onderzoek spreek tenslotte een onderzoek van Pew uit 2005 tegen. Studenten uit lagere economische klassen blijken niet anders uit het onderzoek te komen dan hun ‘wealthy counterparts’.

PDF-bestanden in Google Documenten

zaterdag, juni 14th, 2008

Het is zover. Google Docs biedt nu ook de mogelijkheid PDF-bestanden te uploaden en te delen. Na het uploaden verschijnt het document in het browservenster en worden rechts naast de tekst de pagina’s in een speciaal navigatiemenu getoond. Voor deze weergave wordt gebruik gemaakt van een javascript.

Die tekst laat zich in de browser selecteren en kopieren. Dat betekent dat Google het PDF-bestand ook daadwerkelijk heeft geconverteerd naar tekst en dus niet naar afbeeldingen. Mogelijkheden om de tekst verder te bewerken zijn er (vooralsnog) niet. Toch lijkt het een welkome aanvulling voor iedereen die Google Docs als werkomgeving gebruikt en om die reden ook graag PDF-bestanden bij de hand heeft.

Social design in het onderwijs

woensdag, juni 11th, 2008

Robin Good heeft in dit bericht uitgebreid aandacht voor een boek van Joshua Porter over social design: designing for the social web.

Designing for the social web is about much more than  adding features. It’s about embracing the social interaction of the people who make you successful—and then designing smartly to encourage it.

Deze filosofie is volgens Good de reden waarom het boek niet alleen voor meer technisch geïnteresseerden bedoeld is. In de rest van het bericht krijgt Porter de ruimte om deze filosofie verder uiteen te zetten.

Het herontwerp van het onderwijs is eigenlijk een vergelijkbare poging om structuren en voorzieningen te ontwerpen die de interactie in het meer procesgerichte, sociale leren ondersteunen. Het gaat niet alleen om het toevoegen van meer features, zoals dat in het onderwijs de laatste jaren is gebeurd. Eerst kenden we  de ICT-rijke leeromgeving, daarna de krachtige leeromgeving en nu de authentieke dan wel contextrijke leeromgeving. Allemaal features die wel degelijk een bepaalde waarde hebben, maar niet bepalend zijn.

Volgens Van der Sanden moet zelfstandig, actief en constructief leren worden gezien als een kwaliteit van het leerproces, en niet als een kenmerk van de situatie waarin geleerd wordt . “Er wordt veel tijd gestoken in het inrichten van authentieke leeromgevingen, betekenisvolle contexten waarbinnen geleerd kan worden, maar aan reflecteren komt men niet toe.” is een door Meijers geconstateerde tekortkoming.

Onderzoek in het hoger onderwijs heeft uitgewezen dat de perceptie van de leeromgeving (sec) niet leidt tot een diepere verwerking van de leerstof. Het zien en leggen van de verbindingen van de (schoolvak)kennis met een (actuele) context, de wereld buiten de klas, speelt echter bij de diepere verwerking wel een rol. Maar dan hebben we het over meta-cognitieve verwerking en niet over kenmerken van de leeromgeving als zodanig.  

Dus ik zou Porter willen parafraseren.

Ontwerpen voor het onderwijs houdt meer in dan het toevoegen van features. Het gaat om de sociale interactie van degenen aan wie je je succes ontleent – die interactie moet je versterken door een slim ontwerp.

Is het boek van Porter nu een aanrader. Dat gaat me te ver. Maar ik heb wel het gevoel dat er binnen het onderwijs meer aandacht moet zijn voor sociale innovatie in de vorm van een ontwerp van het leren waarvoor de docent zich als sociaal architect verantwoordelijk voelt. Of zoals Lowyck het formuleert:

In deze optiek wordt de taak van de leraar gezien als die van een begeleider en ondersteuner van het leerproces of, in andere woorden, van een meta-cognitieve gids die de zelfregulering van leerlingen bevordert. Daar komt nog bij dat de leraar zich ook als manager van informatie, tijd en groep dient te profileren, wat duidelijk naar voren komt in de aanpassing van de rol aan nieuwe eisen die vanuit het procesgericht onderwijs, de open informatie-omgevingen en de nieuwe technologieën aan de leraar worden gesteld.

Om te komen tot een passend, user centered design is het van belang de student ook te betrekken bij het ontwerp. Dit is volgens Richard Farson een eerste vereiste van goed design.

Better designers always involve the eventual participants in the design process. There are strong practical and ethical reasons for that. On the practical side, not only do these participants know much that would improve the design, but their involvement makes them more likely to help make the plan work. They become invested in its success.

Indrukwekkende cijfers over computergebruik in het onderwijs

woensdag, juni 11th, 2008

Niall Sclater (verantwoordelijk voor het VLE-programma – de ELO – van de OU in Engeland) blogt over cijfers die pas in oktober gepubliceerd gaan worden tijdens het ECAR Research Symposium. Een grootschalig (jaarlijks) onderzoek van Educause onder 27,317 studenten van 98 instellingen in de USA laat onder andere het volgende zien.

Computer ownership is now almost ubiquitous – with 98.5% of those surveyed owning one. Interestingly there has been a drop in desktop computer ownership of 28% since last year. Now 80.5% of students have a laptop. .

So what do they do with their computers? 93.4% access the university library website. 91.9% use presentation software (eg Powerpoint). 85.9% use spreadsheets. 82.3% the LMS/VLE and 73.9% graphics packages such as Photoshop.

Ook over het gebruik van ELO’s (LMS/VLE) hebben de studenten een mening

  1. It adds convenience (eg for tracking grades)
  2. Many instructors are not very good at using it – or just don’t use it
  3. It needs to be more reliable

  Studenten zijn vooral gecharmeerd van sociale netwerken op internet.

  Social networking sites are being used by 82% of students, and the median usage is about 4 hours per week. Facebook is used by 88.9%, MySpace by 48.3% (mainly for communicating with friends from high school), and other services such as LinkedIn hardly at all. Those who don’t use social networking sites are either not interested (62.6%), don’t like them (40.5%) or have privacy concerns (34.5%).

  En waarvoor gebruiken ze deze netwerken vooral?

  96.5% of students use social networks to stay in touch with friends, 67.4% to share photos, music, videos and other documents, 51.4% to find out about other people, and 49.5% to communicate with classmates about course-related topics.

  Inderdaad, bijna 50% gebruikt deze netwerken als alternatieve omgeving om met medestudenten te communiceren over onderwerpen die betrekking hebben op de opleiding. Dit zijn de studenten die zogezegd van de radar verdwijnen voor de docent. En met name nu er veel aandacht is voor sociale aspecten van het leren – in construerende en reflecterende zin – is het jammer dat je daar als docent niet deel van uitmaakt. Toch??

  Gokje van de OU? Dacht het niet!

  donderdag, juni 5th, 2008

  De Open Universiteit heeft een opmerkelijke primeur.

  Open Universiteit kiest voor Google
  De Open Universiteit gaat als eerste Nederlandse instelling voor hoger onderwijs in samenwerking met Google al haar 22.000 studenten studiemailvoorzieningen aanbieden. Uit strategisch oogpunt kiest de Open Universiteit ervoor deze mailfaciliteiten niet zelf te ontwikkelen en te beheren maar gebruik te maken van de innovatiekracht van een ervaren externe partner. (zie het persbericht).

  Wie voor Gmail kiest komt al snel in de verleiding ook de overige functionaliteit van de Google Apps-suite te gaan gebruiken. Kijken hoe lang het duurt bij de OU voor men deze stap gaat nemen. En natuurlijk benieuwd of ook andere instellingen in Nederland eenzelfde strategie gaan volgen.

  ´╗┐