Archive for juni, 2007

Einde van het formele leren uit het Industriële tijdperk?

dinsdag, juni 26th, 2007

Graham Attwel spreekt van een ‘dramatic step’ in zijn bericht over het besluit in Merseyside elf traditionele scholen te sluiten en te vervangen door ‘learning centres’. De scholen worden in opdracht van de Knowsley Council uiterlijk in 2009 vervangen door een zevental ‘state-of-the-art, round-the-clock, learning centres’ voor verschillende beroepsrichtingen, uiteenlopend van schoonheidsverzorging tot technologie. De overheid steunt het programma met £ 150 miljoen. Een ingreep die onder andere is ingegeven door de slechte resultaten van studenten over de hele linie.

The style of learning will be completely different. The new centres will open from 7am until 10pm in both term-time and what used to be known as the school holidays. At weekends, they will open from 9am to 8pm.

Youngsters will not be taught in formal classes, nor will they stick to a rigid timetable; instead they will work online at their own speeds on programmes that are tailor-made to match their interests.

Children will be able to study haircare, beauty therapy, leisure and tourism, and engineering as well as the more traditional academic subjects.

They will be given their day’s assignments in groups of 120 in the morning before dispersing to internet cafe-style zones in the learning centres to carry them out.

The 21,000 youngsters of secondary education age in Knowsley will also be able to access their learning programmes from home.

Inderdaad een ingrijpende en gewaagde ingreep in het onderwijs. En volgens het krantenbericht waarop Attwel zich baseert, is het de eerste stap in een veel ambitieuzer programma (£ 2,4 miljard) om alle secondary schools in het land tegen 2020 te hebben gereorganiseerd. Hoewel er blijkbaar veel overheidsgeld beschikbaar is voor dit initiatief, is er bij het Knowsley-project ook sprake van de inzet van private middelen (zoals van Microsoft en Jaguar).

Rapport van Europese expertgroep roept op tot ‘radicale’ onderwijsvernieuwing

dinsdag, juni 26th, 2007

De technologie is er schijnbaar al klaar voor; nu de juiste onderwijskundige benadering nog. Waar Lombardi in haar Educause-paper de technologie benadrukt is volgens een expertgroep onder leiding van de voormalige Franse premier Rocard het bèta-onderwijs toe aan vernieuwing door een andere, meer inquiry-based benadering. Uidrukkingen als ‘problem based learning’ en ‘learning by doing’ sieren het rapport dat de ‘science education’ in Europa uit het slop moet trekken.

The report calls on policy makers across Europe to implement change and sets out what this change should be – the adoption of inquiry-based science education.
The wider benefits of this technique for a broad range of pupils, their teachers and the society as a whole are identified.

Naast een bericht bij Scienceguide, en het waarschijnlijk nog veel minder gelezen Europa NU, heeft het rapport in Nederland nog niet veel losgemaakt. De oproep aan beleidsmakers in heel Europa had waarschijnlijk niet zo kort voor de vakantie moeten klinken.

The Knowledge Building Paradigm van/voor de Netgeneratie

dinsdag, juni 12th, 2007

Het laatste nummer van Innovate kent weer een aantal bijzonder actuele bijdragen. Uitspraken als de volgende

In a knowledge-building classroom, learning is a by-product of the creation of new knowledge, but the focus of classroom work is the continual improvement of ideas.

zetten aan tot denken maar laten gelukkig ook ruimte voor kritiek.

Uitgaande van duidelijke ideeen over de rol van moderne technologie, gaat David Philips zover om te stellen dat de Net-generatie weet welk onderwijs voor hen nodig is (c.q. welke ‘educatieve’ tools passen bij hun vaardigheden):

N-Gen students, having grown up in the presence of interactive media that have changed both their thought patterns and their expectations, already have some of these skills. They are accustomed to distributed cognition and virtualization, which demand a new way of approaching work and learning and open new possibilities for innovative work.

Prosumptie leek hype, maar is een blijvertje

dinsdag, juni 12th, 2007

“Veel bedrijven verwarren prosumptie – het proces van klanten actief betrekken bij je creatieve proces – met klantgerichtheid.” (Sync.nl).

Terwijl bedrijven en ook onderwijsinstellingen naarstig op zoek zijn naar hun ‘onderscheidende’ meerwaarde, zijn het eigenlijk steeds vaker de klanten die iets voor het bedrijf of de instelling kunnen betekenen. Maar die gedachte ook daadwerkelijk helemaal doorvoeren is een tweede. Volgens Xenia Bakker hoeven bedrijven en instellingen zich daar amper druk over te maken. Zogenaamde lead-users, als exponenten van de ‘samenwerkingsgeneratie’, zullen met gebruikmaking van moderne internettechnologie de weg wijzen: “Bedrijven die leren van hun lead users behalen hun voordeel.” Echter helemaal vanzelf zullen hier de vruchten niet in de schoot vallen, want volgens Xenia zullen bedrijven wel op zoek moeten gaan naar nieuwe manieren van interactie en transactie (in de vorm van andere businessmodellen).