Archive for november, 2005

Sakai en LAMS integratie

woensdag, november 9th, 2005

Sakai, the worlds leading open source Collaboration and Learning Environment, and LAMS, the worlds leading open source Learning Design system, today announced successful integration between the systems. This integration allows teachers and professors to benefit from Sakais highly scalable learning platform combined with the unique digital lesson planning approach of LAMS. (bron)

Na een integratie met Moodle staat nu ook een integratie van LAMS met Sakai op stapel. Als een van de weinige systemen die op dit moment de IMS LD specificatie ondersteunt (hoewel nog maar gedeeltelijk), is LAMS aardig bezig om zichzelf in de etalage te plaatsen. KIjkend naar LAMS zal dit ‘learning activities management system’ voor de doorsnee docent, die nog niet eens toe is aan contentontwikkeling en metadatering, al weer een hele uitdaging vormen. Misschien wordt het tijd om eens te gaan nadenken over bepaalde specialistische functies in het MBO. Als hier ook op termijn het credo “Makkelijker kunnen we het niet maken” blijft gelden, is dat een discussie die we niet al te lang meer uit de weg moeten gaan.

Een wet voor alle onderwijstypen

woensdag, november 9th, 2005

Minister Van der Hoeven (OCW) wil in de toekomst een wet voor alle onderwijstypen. Leerlingen kunnen daardoor makkelijker overstappen en scholen krijgen meer ruimte. De rechten van leerlingen staan centraal.

Ik ben benieuwd over welke toekomst Van der Hoeven het heeft en of zij die toekomst nog als minister gaat meemaken. Nu de WHW in 2007 wordt omgezet in de WHOO en de nieuwe WEB voor 2008 gepland staat, kon dit wel eens een verhaal van de lange adem worden. En van de politiek weten we dat er meestal alleen maar kortademig gewerkt wordt.

Podcasting in het onderwijs

maandag, november 7th, 2005

Je vraagt je soms in vertwijfeling of de snelheid waarmee sommige ontwikkelingen zich voltrekken nog te behappen is voor de gemiddelde docent. En met ‘gemiddelde docent’ spreek ik allerminst een waardeoordeel uit. Neem nu het podcasten. Voorlopig kijk ik zelf m.b.t. podcastingexperimenten nog even de kat uit de boom. Wellicht zal een podcasting portal als het EPN voor een aantal zeer snelle ‘digital immigrants’ aan een behoefte voldoen.

The Education Podcast Network is an effort to bring together into one place, the wide range of podcast programming that may be helpful to teachers looking for content to teach with and about, and to explore issues of teaching and learning in the 21st century.

Nu ik er toch over nadenk. Voor studenten voor wie het geschreven woord vaak een worsteling inhoudt, zou een manier van podcasten waarin gereflecteerd kan worden op het geleerde een alternatieve optie zijn. En toch … Stel je eens voor hoe je, geheel alleen met alleen een microfoon voor je neus, mondeling verslaglegt van leerervaringen. Toch eerste maar even uitschrijven dan? Ik heb er voorlopig nog geen beelden bij. Ik denk dat hier een traditionele face to face situatie met een docent de betere werkwijze is.Je kunt het podcasten ook op een andere manier oppakken als onderwijsinstelling, bijvoorbeeld door er een cursus van te maken.

De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden begint deze maand met een cursus podcasten. De cursussen worden gegeven door de Internet Academie, onderdeel van de hogeschool.

En blijkbaar is er ook nog eens voldoende behoefte.

De belangstelling voor de eenmalige cursus podcasting aan de Internet Academie in Leeuwarden is zo groot dat er meer op touw worden gezet, zo liet de Academie vrijdag weten.(bron)

Schotse edubloggers

maandag, november 7th, 2005

Met dank aan Scott Leslie van EdTechUk een post over Schotse edubloggers die schrijven over onderwijs: Scotish Education Blogs. Zij maken daarbij gebruik van weer een nieuwe, gratis webtool die het gebruik van RSS-feeds gemakkelijker moet maken: Suprglu

Evaluation: The End Of Performance Standards

vrijdag, november 4th, 2005

Tamelijk recht voor de raap en zeker niet meteen te verwerpen als vergezocht of te ver voerend. Als de student invloed krijgt op zijn leerproces en wij als onderwijs vooral streven naar zingeving en intrinsieke motivatie zodat een POP geen geforceerd nieuwigheidje wordt, …?? Ja wat dan gedaan met de criteria die we hanteren bij de eindbeoordeling van al die inspanningen? Naast een ‘negotiated curriculum’ dus nu ook met zijn allen op weg naar een vorm van agreement over de standaarden die we loslaten op onze studenten?

Education systems are well known for designing and implementing performance standards in the complete absence of the learner. In other words, performance standards are imposed and the authority to impose those standards come by virtue of the education system’s ability to grant degrees. None of this is to say that all performance standards are misguided, nor are they always a negative imposition in a person’s life. At the same time, the way in which performance standards are designed and implemented often places the student into a position of submission and conformity. Students are granted little or no authority to influence them.

Brian Alger reageert geagiteerd en ook verontwaardigd. Wat bezielt Dave Perks wanneer hij in een artikel stelt dat veel gedragsissues bij studenten, die alleen maar afleiden van het onderwijzen, kunnen worden opgelost door de lat eenvoudigweg hoger te leggen. De lat hoger leggen betekent harder moeten werken en dus geen tijd om te … Een extreem standpunt van een verbitterd docent?? Daartegenover plaats Alger in zijn betoog een artikel dat uitgaat van vertrouwen in de student en daarbij zelfs de mogelijkheid open laat om met die student te ‘onderhandelen’ over het leren en presteren.Maar wat betekent dit voor de wijze waarop iedereen verwacht dat het onderwijs beoordeelt en certificeert? Er valt veel voor te zeggen dat het doel van leren niet uitsluitend besloten ligt in het bereiken van vooraf bepaalde eisen en dat leren vooral gericht zou zijn op het bereiken van een soort ‘academic excellence’. De loopbaan van de student begint immers pas na het examen. Of zoals Alger stelt:

Allowing “weaker” students to “fail” is simply unacceptable. Many students that carry the burden of being “weaker” have received a label that is unfounded except within a system that can’t see beyond its own performance standards. In the argument above, a student that is “weaker” is one that fails to perform adequately aginst the stated standards.

Wat Alger daar tegenover stelt zijn de zogenaamde ‘democratic schools’ waar presteren tot niet onvoorwaardelijke norm is verheven.

Perhaps one of the most important and engaging aspects of a democratic school is the fundamental importance of inclusion and participation. By this I mean that the underlying principles and assumptions that guide the educational experiences are openly shared and co-developed by all participants. Needless to say that this kind of environment is not without problems itself, however, the fundamental direction of the school is more resilient and vibrant than the traditional school setting.

Als het gaat om studenten voor wie het traditionele, schoolse onderwijs echt geen oplossing biedt en wanneer voortijdige uitval dreigt, is het volgens mij inderdaad zaak bovenal te zorgen voor ‘inclusion’ en ‘participation’. Maar niet alleen het onderwijs ook de maatschappij heeft moeite met mensen die niet voor een leven lang leren en presteren in de wieg gelegd zijn.Om niet de indruk te wekken dat het eind nu helemaal zoek is een laatste citaat waarin Alger wat nader nuanceert wat democratic schools vooral nastreven.
That is not to say, to be clear, that they are unconcerned about performance itself; a democratic school does not subscribe to performance standards that are not inclusive and participatory.

In other words, the students and teachers are co-designers in establishing the aims, goals and objectives of the system they are in. The proposed benefit is that students are more fully versed in life experiences without a loss of basic skills.

´╗┐