Archive for september, 2005

Evaluation of open source Learning Management Systems 2005

vrijdag, september 16th, 2005

Niet lang na het verschijnen van het proefschrift van Karin van de Berg over open source software evaluatie zijn er nu door het Zwitserse Edutech een zestal open source LMS’en uitgebreid vergeleken. Het gaat daarbij om de volgende LMS’en: ATutor, Claroline, dotLRN, ILIAS, Moodle en OLAT. Bij deze vergelijking is gelukkig gebruik gemaakt van de meest recente versies, want van een aantal van deze applicaties is kort geleden een major release verschenen. De vorige evaluatie dateerde van 2003 en bevatte destijds nog voornamelijk commerciële LMS’en. Met betrekking tot het actuele gebruik is WebCT in het Zwitserse hoger onderwijs zo te zien nog steeds marktleider.

De evaluatie had niet tot doel een ‘winnaar’ aan te wijzen maar om instellingen gedetailleerde informatie te verstrekken en zelf de applicaties ‘online’ te kunnen vergelijken. Daarnaast is er per LMS een summary, short report en detailed report beschikbaar. Een welkome aanvulling op op het proefschrift van Van den Berg.

Het ging Van den Berg trouwens meer om het ontwikkelen van een evaluatiemodel met LMS’en (dan wel CMS’en) als case study. Een onderzoek dat weer goed aansluit bij de ontwikkeling van het Open Source Maturity Model (OSMM). En Van den Berg heeft van dit OSMM, naast andere bronnen, gebruik gemaakt.

Alvorens bedrijven en scholen tot de ‘aanschaf’ van een open source product overgaan, hebben ze nu eenmaal over het algemeen een boel vragen en onzekerheden die weggenomen moeten worden. In verband hiermee vraag ik me trouwens af of de Nederlandse scholen zitten te wachten op de jongste loot aan de Kennisnetstam, namelijk het vernieuwde eloplein. In dit Kennisnetoverzicht ontbreken namelijk vreemd genoeg een aantal van de toonaangevende open source ELO’s. En doe je dan niet met elkaar het werk van het Expertisecentrum elektronische leeromgevingen nog eens dunnetjes over?

Google blog search just launched

woensdag, september 14th, 2005

Google blog search just launched – The Social Software Weblog – socialsoftware.weblogsinc.com

Het immer onvermoeibare Google blijft maar doorgaan met de functionaliteitenkerstboom. Nieuwste kerstbal is de Google zoekdienst voor weblogs. Volgens het bericht op de socialsoftwareblog:

“they`re indexing the actual contents of the feeds, and not the HTML of the blogs. This means if you`re publishing truncated posts in your feed, Google Blog Search won`t index the full text of your blog. They started indexing feeds in June of 2005, so posts older than that also won`t be included ”though they say they`re working on a way to include those older entries.”

Gelet op de immet toenemende hoeveelheid weblogs is het een welhaast logische uitbreiding. Het zou mooi zijn wanneer de zoekresultaten vervolgens voorzien kunnen worden van een tag en daarnaast ook weer als RSS-feed worden gebruikt in de eigen feedreader. En inderdaad: de zoekresultaten kunnen als atom- of rss- feed worden gebruikt. Ook het geavanceerd zoeken (met zoeken op woorden in de blogtitel en zoeken op naam van de auteur) is zeer handig. Daarnaast worden op basis van de zoektermen zogenaamde ‘verwante weblogs’ weergegeven.
Het slimme taggen, zoals in Gmail, zal waarschijnlijk niet lang op zich laten wachten. Maar anderszins: slim geconstrueerde zoekopdrachten maken tags voor een deel ook weer overbodig. Een welkome aanvulling voor allen in de blogosphere.

Top vijf IT-trends (Gartner)

dinsdag, september 13th, 2005

Open-Source Software: OSS is a catalyst that will restructure the industry, producing higher-quality software at a lower cost. It won\’t destroy industry giants, such as IBM and Microsoft, but it will revolutionize software markets by moving revenue streams from license fees to services and support.

Dat het open source bedrijfsmodel uiteindelijk waarschijnlijk het dominante model gaat worden is een prima ontwikkeling. Gartner rekent OSS tot de top vijf van de IT-trends. Het is ook vooral de open source beweging die het gebruik van open standaarden, zo’n andere even interessante en ingrijpende ontwikkeling, promoot. Onlangs nog is Capgemini, een van de meest toonaangevende aanbieders van consulting-, technology- en outsourcing-diensten ter wereld, toegetreden tot The Open Group. “Capgemini ziet dit consortium als een van de belangrijkste, wereldwijd opererend platforms rond open standaarden. Wij denken dat het samenwerkingsvermogen van onze klanten gebaat is bij breed geaccepteerde standaarden en bij optimale transparantie”, aldus Ron Tolido, CTO van Capgemini Nederland.

Scholen als servicecentra voor de gemeenschap

maandag, september 12th, 2005

In Engeland heeft het department of education het plan opgevat om publieke scholen een structurele rol te geven als ICT-servicecentra voor de (lokale) gemeenschap. En daarvoor is een substantieel bedrag beschikbaar.

A total of £ 680 million will be available, of which £ 250m will be provided to cover schools’ short-term set-up costs over the next two years.

Een nieuwe rol voor het onderwijs of een vanzelfsprekende uitbreiding van de traditionele rol van scholen (“extended schools”)? Dit soort activiteiten staat wat mij betreft nogal ver af van de core business van scholen, namelijk leerprocessen faciliteren.

Open Source Software en Open Standaarden – Amerikaanse staat wil af van Microsoft Office

vrijdag, september 9th, 2005

De gevolgen van de recentelijk overeengekomen standaard Open Document Format voor Office Applications heeft al zeer snel ingrijpende gevolgen. Zo is nu de staat Massachusetts van plan om MS Office in te ruilen voor een alternatief. De kans is natuurlijk groot dat ze uitkomen bij Open Office, hoewel ook StarOffice, KOffice en IBM Workplace de standaard ondersteunen.

Ook in Begië is nog niet zo lang geleden besloten dat alle federale overheidsdiensten alleen nog maar open standaarden mogen gebruiken. Ik ben benieuwd wat dit allemaal in de praktijk gaat betekenen en hoe Microsoft hierop denkt te gaan reageren.

Google unites Blogger and Microsoft Word | News.blog | CNET News.com

donderdag, september 8th, 2005

Google unites Blogger and Microsoft Word Google released this week a Blogger for Word toolbar that lets people post musings directly to their Google Blogger sites from Microsoft Word.

Voor hen die willen gaan bloggen zijn laagdrempeligheid, gebruiksgemak en toegankelijkheid vanzelfsprekend van belang. Het begint met het opzetten van een blog en eindigt bij het eenvoudig kunnen publiceren van berichten. Een veelgebruikt blogsysteem van het ‘eerste uur’ is Blogger. Blogger ondersteunt, naast het per email versturen van berichten naar je weblog, sinds kort het vanuit MS Word (2000 of hoger) versturen van berichten. Een voor velen waarschijnlijk zeer welkome uitbreiding van de functionaliteit.

´╗┐