Archive for april, 2005

WordPress als instellingsbreed multi-user weblogsysteem

woensdag, april 27th, 2005

‘Een in mijn ogen toch wel opmerkelijk nieuwtje. WordPress gaat er de laatste tijd functioneel flink op vooruit; het regent als het ware interessante en zinvolle plug ins. Maar als multi-user systeem kom je het nog niet veel tegen. Dacht ik te weten. Fout. Sinds enige tijd wordt WordPress ingezet als multi-user systeem aan de Universiteit van Zuid Florida. Dat betekent dat er zo’n 42.000 studenten toegang hebben tot dit stukje onderwijsdienstverlening. Als aantrekkelijke extraatjes is er sprake van:* a digital photo album manager based on Gallery* single sign on: one username and password to access your blog, Email, and MyUSF* integration with the del.icio.us online bookmarks manager. Store your bookmarks in del.icio.us and display them on your blog!* Integration with Flickr, an online digital photo management system. You can use your blog as a photo album or set it up to use Flickr. Misschien een reden om WordPress toch serieus mee te nemen in de inventarisatie en het selectieproces voor een weblogsysteem voor ons ROC.

Een leuk RSS nieuwtje

woensdag, april 27th, 2005

De website van Het Platform Beroepsonderwijs ondersteunt sinds kort RSS. Tot heden moest ik het doen met een door mij zelf gescrapte feed. Klein minpuntje: ze bieden nog geen feedcategorieën aan, hoewel de site meerdere thema s dan wel categorieën kent. Maar ach, waarom zou ik klagen.

Klassenweblog… Wat? Hoe? Tips

woensdag, april 27th, 2005

Een leuk initiatief van computersindeklas (webmagazine voor leerkrachten en ICT-ers in het primair onderwijs). Niet alleen worden kinderen in het basisonderwijs dan wel hele klassen op het idee gebracht een weblog te beginnen, ze worden daarbij ook een eind op weg geholpen. Naast een eigen website en een kennisnetgroep heeft computersindeklas nu ook een eigen weblog. Meteen maar even toegevoegd aan mijn feedreader.

Systeemkeuze en open source lock-in

dinsdag, april 26th, 2005

Het is de laatste maanden al eens vaker door deze en gene gezegd dan wel geschreven.

The next twelve to 18 months should prove to be a very interesting time for folks dealing with CMS-related issues on campuses. (EdTechPost).

“With so many comparable open source softwares emerging for course management, containing more varied features than WebCT, one has to wonder: how long can such costly proprietary products survive? In the case of WebCT, the short answer to this is – possibly two years.”

(Barbara Morningstar, Jeremy Schubert and Kristine Thibeault, International Review of Research in Open and Distance Learning, December, 2004).

De ontwikkelingen rond veelbelovende open source LCMS’en (als Atutor en Moodle), de hooggespannen verwachtingen rond de volgende release van Sakai (inclusief de integratie met OSPI) gekoppeld aan de hoge kosten van nieuwe releases van WEB CT en Blackboard (voor een beetje meer RSS functionaliteit mag weer $ 12.000 per jaar worden neergeteld) zullen te denken geven. Hoe nu verder? En daarbij toch wensen en lopende ontwikkelingen rondom portalisering, dataintegratie, standaardisering niet ineens geheel uit het oog verliezen. Zelfs voor de aanhangers van een open source filosofie en beleid brengt elke keuze weer gevaren met zich mee. Zo stuit het initiatief van een fors aantal scholen in Nieuw-Zeeland om ‘en masse’ over te stappen op Moodle toch op enige kritiek van Derek Morisson. Of hij niet een beetje ver doorschiet in zijn gedachtegang is maar sterk de vraag. Beleid en daaruit voortvloeiende keuzes brengen altijd een bepaalde mate van afhankelijkheid met zich mee. Er is pas van een echte lock-in sprake als er geen enkele keuzevrijheid meer is. Dat lijkt me in het geval van de scholen in Nieuw-Zeeland toch echt niet aan de orde.

LAMS eindelijk open source

maandag, april 25th, 2005

Het nieuws is al niet meer zo “heet”, maar toch. Het eind vorig jaar gelanceerde LAMS versie 1.0 is per 13 april jongstleden Open Source (GPL licentie) en te downloaden via de site van de LAMS foundation. Niet bijzonder zal de eerste gedachte zijn, want er zijn inmiddels een groot aantal learning management systemen als open source verkrijgbaar. Het verschil zit hem dit keer in de invalshoek en dus ook de functionaliteit. Het door James Dalziel, directeur van het E-Learning Centre of Excellence (MELCOE) van de Macquarie University in Sydney, “bedachtte” LAMS is niet zozeer gericht op het aanbeiden van cursussen of content (de traditionele LCMS’ en) maar op het managen van leeractiviteiten, dat wil zeggen het leerproces. En dat dan ook nog eens in een ontwikkelomgeving waarin docenten op een eenvoudige wijze leeractiviteiten kunnen ontwerpen. Misschien was Learning Activities Development System een betere naam geweest om af te komen van het beeld dat het leren met geautomatiseerde systemen “gemanaged” kan worden. Maar een letter c.q. woord verschil maakt ook al veel duidelijk.

LAMS is an innovative software program that allows teachers to design, manage and deliver online collaborative learning activities.

They can sequence individual tasks, small group work and whole class activities, and can quickly and easily change the sequence by using a “drop and drag” feature, or adapt their lesson plan for other topics.
Alleen maar goed nieuws? Niet helemaal. LAMS is nog niet helemaal IMS LD compliant en daarom wordt op de site aangegeven dat “an IMS Learning Design V1.0 Level A import and export feature will be developed for LAMS by July 2005.” Even geduld hebben nog.

´╗┐